جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

پ نه پ فردا پ نه پ چهارشنبه

پ نه پ روزانه

اسپری سوسک کش زدم به سوسکه، سوسکه افتاده به پشت دست و پا میزنه…هم خونه ایم اومده میگه داره جون میده..؟ پـَـَـ نَ پـَـَــــ قیافه تورو دیده از خنده ریسه...