چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

پ نه پ جدید و خنده دار…

پ نه پ جدید و خنده دار…

پ نه پ جدید و خنده دار هفته پیش مریض شدم، رفتم آمپول بزنم آمپولا رو دادم به پرستاره میگه آمپول بزنم؟ پَ نه پَ توش آب پر کن تفنگ بازی کنیم! پ نه پ جدید و خنده دار عکس...