چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

پیکر شهید

پیکر شهیدی با چشمانی باز!! +عکس

پیکر شهیدی با چشمانی باز!! آرام بخواب بسیجی!آرام بخواب ای مسافر ملکوت.آرام بخواب ای پابرهنه مغضوب دیکتاتورها. آرام بخواب که ذکر تلقینت را امام حسین (ع) می گوید و حضرت...