شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

پیوستن ایرانی ها به گروه تروریستی داعش

اولین ایرانی که به داعش پیوست!!

اولین ایرانی که به داعش پیوست!! رضا نیک نژاد از آمریکا به گروه تروریستی داعش پیوست. رضا نیک نژاد، جوان ایرانی ساکن آمریکا به کمک دوستش برای پیوستن به گروه تروریستی...