پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

پیغام آیت‌الله هاشمی

پیغام آیت‌الله هاشمی به مهدی خزعلی

در پی تشدید وخامت جسمی دکتر مهدی خزعلی در زندان به دلیل اعتصاب غذا و تقاضای اعضای خانواده وی از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، ایشان با ارسال پیغامی از وی خواست تا به...

پیغام آیت‌الله هاشمی به مهدی خزعلی

در پی تشدید وخامت جسمی دکتر مهدی خزعلی در زندان به دلیل اعتصاب غذا و تقاضای اعضای خانواده وی از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، ایشان با ارسال پیغامی از وی خواست تا به...