شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

پیشینه کشف حجاب در ایران

بانی کشف حجاب در دی ماه ۱۳۱۴ +عکس

بانی کشف حجاب در ایران برنامه معروف به کشف حجاب هفدهم دیماه ۱۳۱۴ با شرکت همسر و دختران رضا شاه پهلوی که بدون حجاب در جشن دانشسرای عالی شرکت کرده بودند به اجرا درآمد....

دختران ‌رضاخان بعد از کشف حجاب +عکس

برنامه معروف به کشف حجاب هفدهم ديماه 1314 با شرکت همسر و دختران رضا شاه پهلوي که بدون حجاب در جشن دانشسراي عالي شرکت کرده بودند به اجرا درآمد. رضا شاه در همين روز علي...

فرمان كشف حجاب جمعه صادر ميشود

با پخش قسمت نوزدهم سریال تلویزیونی کلاه پهلوی، فرمان کشف حجاب در سامان صادر شده و شادی در اولین قدم، تهمینه معلم مدرسه را مجبور به برداشتن چادر در مقابل مردان سامان...