یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

پیشگیری از بیماری زونا

فرق بیماری زونا با بله مرغان

فرق بیماری زونا با آبله مرغان بیماری زونا موضوع امروز این مطلب است آیا این عارضه قابل واگیر است و می تواند به افراد مختلف انتقال پیدا کند در چ فصلی شیوع آن بیشتر...