یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

پیشگو

پیشگویی عجیب برزیلی در جام جهانی

سایکیک به افرادی گفته می شود که ادعا می کنند دارای قدرت های ماورای بشر معمولی بوده و می توانند کارهایی از قبیل جا به جا کردن اشیاء با نگاه یا ذهن خوانی انجام...