یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

پیشنهاد میلیاردی یک فیلم به شهاب حسینی

شهاب حسینی پیشنهاد یک میلیاردی را رد کرد

گویید بازیگران سینما چون پشنهاد کاری ندارند از سر گذران به تئاتر روی می آورند.شهاب حسینی بازیگر سینما و تلویزیون گفت:پیشنهاد ۱میلیاری برای بازی در چند فیلم سینمایی...