پیشنهاد خاوری به جهرمی

ماجرای پیشنهاد خاوری به جهرمی

سید محمد جهرمی، مدیر عامل سابق بانک صادرات در رابطه با پیشنهاد خاوری به او پس از افشای اختلاس ۳ هزار میلیاردی توضیح می دهد....     ...