شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

پیر دختری

پدیده «پیر دختری» در راه است

یک آسیب شناس اجتماعی با اعلام اینکه 11 میلیون دختر آماده ازدواج داریم؛از شیوع پدیده پیر دختری در ایران خبر داد و گفت: 4 تا 6 میلیون پیردختردر کشور وجود دارند که این...