دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

پیروزی قریب‌الوقوعش

نظر پوتین درباره پیروزی قریب‌الوقوعش

نخست وزیر و پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری روسیه در میدان طرفدارانش گفت: مردم روسیه خواست خود و تحریکات خارجی را به راحتی از هم تشخیص می‌دهند و ما امروز در این آزمایش...