دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

پیرمرد

حکایت عجیب یک پیرمرد ارومیه ای! +عکس

مار که به مار بزند، شاه‌مار می‌شود و حسن آقای این گزارش، شاه‌مار مردم روستایی شناخته می‌شود که ۳۷ سالی می‌شود معتاد و همنشین گاز پیک‌نیکی است. آنها می‌گویند: هر...