جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

پیرترین موجود زنده دریایی

پیرترین موجود زنده دریایی!! +عکس

پیرترین موجود زنده دریایی +عکس در اعماق آب‌های هاوایی اسفنجی به اندازه یک مینی ون کشف شده است که گفته می‌شود بزرگترین اسفنج جهان و پیرترین موجود زنده دریا...