پیرترین مرد دنیا

مردی با 256 سال سن، رکورد پیرترین مرد دنیا!!

رکورد پیرترین مرد دنیا!!  رکورد دار پیرترین مرد جهان با 256 سال سن این مرد رکورد پیرترین مرد دنیا را دارد. پیرترین مرد جهان 256 ساله شد و سپس دار فانی را وداع گفت. “لی”...