جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

پیدا شدن آدم فضایی این بار زیر زمین! +عکس

پیدا شدن آدم فضایی این بار زیر زمین! +عکس

انسان ها سال هاست که به دنبال یافتن آدم های فضایی هستند و تا به حال چندین نمونه از استخوان های عجیب را به این موجودات نسبت داده اند ولی هنوز نمونه های دقیقی از وجود...