دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

پیامک و اس ام اس فلسفی آبان ۹۰

پیامک و اس ام اس فلسفی آبان

پیامک و اس ام اس فلسفی آبان ایستادگی کن تا روشن بمانی شمع های افتاده خاموش می شوند (احمد شاملو) . . . وقتی کسی اندازت نیست ، دست بـه اندازه ی خودت نزن . . . . . . کـاش...