شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

پیامک‌

پیامک‌های جالب درباره “جهاد” در سوریه

"سعد الدوسری" در مطلبی در سایت روزنامه سعودی "الجزیره" نوشت: رد و بدل شدن داستانهای طنز بین مردم در شبکه‌های اجتماعی در اینترنت، سمت و جهت افکار عمومی را بازتاب...