یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

پيشنهاد 1+5

پيشنهاد جديد احتمالي ۱+۵ به ايران چيست؟

در آستانه برگزاری مذاکرات هسته ای ایران در آلماتی قزاقستان، گمانه زنی ها درباره پیشنهادات احتمالی مطرح در این مذاکرات، مهمترین موضوعی است که توجه رسانه های بین...