پنج شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

پوتین و اوباما

پوتین و اوباما دیدار می کنند

اوباما با پوتین تلفنی گفت و گو و دو طرف توافق کردند که بی درنگ پس از برگزاری آیین تحلیف پوتین در مقام ریاست جمهوری با همدیگر دیدار مستقیم داشته باشند....     ...