پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

پند امروز فان مهر

فال روزانه جمعه ۴ فروردین ۹۱ (+پند امروز)

پند امروز زيرميزي: قوانین موفقیت قانون عکس العمل افکار و احساسات شما تعیین کننده ی اعمال شماست و اعمال شما نیز به نوبه ی خود تعیین کننده ی افکار و احساسات شماست . اگر...