پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

پلیس امنیت

شوخی وحشتناک ۴ دانشجو با ۷۰ پلیس امنیت

این دانشجویان که خودشان را به شکل تروریستها درآورده بودند سلاحهای ساختگی به همراه داشتند. مارتین راجزمان مسئول حفاظت مرکز بیمارستان دانشگاهی نیس به خبرگزاری...