دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

پلوتو

عكس های جديدی از پلوتو !

عكس های جديدی از پلوتو! به گزارش ایران استایل ، بررسي هاي جديدي از صفينه فضايي ناسا اين عكس هارا از پلوتو گرفته است كه بيان ميكند كه از پلوتو داراي سرزمين هاي متنوعي...