پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

پسته 30هزارتوماني كجا مي فروشند؟

پسته ۳۰هزارتوماني كجا مي فروشند؟

  معاون برنامه ریزی استانداری تهران گفت: از امروز علاوه بر نمایشگاه‌های بهاره سطح استان، در ۲۷۰ مرکز آجیل فروشی، پسته ۳۰هزار تومانی توزیع می شود ....