جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

پریسا مهدورالدم

قاتل: پریسا مهدورالدم بود، کشتمش!

متهم به قتل در ادامه اظهاراتش گفت: پریسا در خودروی من آمد و قصد داشت با حرکات ناشایست به من نزدیک شود و حتی به اعتقادات دینی من توهین کرد و من هم با سه ضربه چاقو او را...