شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

پرونده قضایی سال ۹۰

۴۰ پرونده داغ قضایی سال ۹۰

هر چند دادستانی تهران با ورود به ۴۰ پرونده داغ قضایی خبرسازترین نهاد قضایی پایتخت بود ولی سکوت دادستان در نیمه دوم سال موجب شد تا نتیجه دهها پرونده قضایی هنوز در...