چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

پروتئین

شیر سوسک غذای جدید ورزشکاران!!

شیر سوسک غذای جدید ورزشکاران!! محققان اکنون با در دست داشتن درک دقیقی از ترکیب این شیر، به دنبال راههایی برای باز تولید بلورهای پروتئین شیر در مقادیر زیاد هستند تا...