چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

پرش از صخره

مرگ مرد ناشی به خاطر پرش از صخره

مرگ مرد ناشی به خاطر پرش از صخره مرد ناشی در اثر یک کار شگفت آور باعث مرگ خود شد. مرد ناشی در اثر یک کار شگفت آور باعث مرگ خود شد مرد ناشی وینسنت واگستاف” مرد 39...