یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

پرستار حواس پرت نوزاد را برشته کرد

پرستار حواس پرت نوزاد را برشته کرد (+عکس)

اشگاه خبرنگاران نوشت: فرزند 10 روزه ای در بیمارستان ایالت گوانژو چین برشته شد.دوربین های مخفی بیمارستان شهر فوجیان تصاویر رقتباری را ثبت نمودند که در نوع خود بسیار غم...