دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

پردرآمدترین ورزشکار فرانسه

ریبری پردرآمدترین ورزشکار فرانسه

نتیجه تحقیقی که قرار است در شماره امروز (شنبه) هفته نامه ”اکیپ” منتشر شود، نشان می دهد ریبری در سال گذشته میلادی ۱۱.۴ میلیون یورو درآمد داشته است.     در ادامه...