پرداخت غرامت بخاطر کپی کاری

دردسر 20 میلیون دلاری این خواننده مشهور !!

دردسر 20 میلیون دلاری این خواننده مشهور !! خواننده جوان و موفق اد شیرن دچار دردسر شده و شاید مجبور به پرداخت مبلغ 20 میلیون دلار به عنوان غرامت شود! دردسر خواننده...