پرايد و پژو

گفتگوي پرايد و پژو ، طنز

مناظره «پژو» و «پراید» عنوان مطلب طنزیست که به قلم «سعید سلیمان‌پور» با رخصت از مرحوم پروین اعتصامی در روزنامه تهران امروز منتشر شده است....