دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

پدربزرگ و مادربزرگ

احیای دوباره‌ی رابطه

نسل حاضر نسبت به نسل های پیشین، شناخت زیادی از پدر و مادربزرگ ندارند چون آنها یا فوت کرده اند یا در مسافت های بسیار دور زندگی می کنند…. - – - – - – - – - – - – - – - – - – -...