پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

پایان ماموریت افغانستان در آمریکا در 2014