چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

نکات جدید سال 92

نکات آرایشی جدید سال ۹۲

در دوران گذشته، در عصر ملکه الیزابت اول و همچنین زمان سلطنت قاجار، رنگ پریده به قدری جذاب بود که زنان برای داشتن صورتی به سفیدی ظروف چینی، جان خود را به خطر...