دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

نقل و انتقالات2011

بررسی مالی نقل و انتقالات۲۰۱۱توسط فیفا

فیفا اعلام کرد، قراردادهای نقل و انتقال بین المللی بازیکنان در سال ۲۰۱۱ به ارزش ۳ میلیارد دلار را بررسی کرده و به منظور کمک به نظارت بر قوانین مالی بازی جوانمردانه...