چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

نقل مکان اکبر عبدی به ترکیه

اکبر عبدی برای همیشه از ایران می رود!!

اکبرعبدی نقل مکان به ترکیه را برای رهایی از کارهای فشرده و استرس زندگی برگزیده و در کوتاه مدت دیده خود را از گروی داروهای فشار خون و بیماری قندی که در ایران به آن...