جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

نقش دلالها در گراني خودرو چيست

نقش دلالها در گراني خودرو چيست؟

  ماشین زمان را شاید تنها در فیلم‌های علمی- تخیلی دیده باشید، ماشینی که با سوار شدن بر آن می‌توان به گذشته رفت و دورانی را تجربه کرد که یا فرصت دیدن آن را از نزدیک...