شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

نقش جدید نفیسه روشن

مصائب نامزدی نفیسه روشن !

در این تله‌فیلم محمود پاك‌نیت، رضا رویگری، افسانه ناصری، نفیسه روشن، وحید شیخ‌زاده، سعید حران‌اف و ... بازی خواهند داشت....