یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

نقد دو فیلم جنجالی

نقدی بر منتقدان دو فیلم جنجالی

عصرایران نوشت: تاریخ انگار دارد با سرعت تندتری تکرار می شود : تجمعات علیه فیلم های سینمایی و لغو اکران چند فیلم در چند شهر!...     ...