پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

نفیسه روشن در فیلم جدید

مصائب نامزدی نفیسه روشن !

در این تله‌فیلم محمود پاك‌نیت، رضا رویگری، افسانه ناصری، نفیسه روشن، وحید شیخ‌زاده، سعید حران‌اف و ... بازی خواهند داشت....