سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

نفوذ شیطان

مراحل نفوذ شیطان در وجود انسان

نفوذ شیطان در وجود هر انسانى اختیارى است نه اجبارى. این انسانها هستند که به او چراغ سبز نشان مى دهند و جواز ورودش را در کشور وجود خویش صادر مى کنند، مى فرماید: «(این...