نعیمه اشراقی به ملت ایران نامه نوشت

نعیمه اشراقی به ملت ایران نامه نوشت

نعیمه اشراقی زنی از خاندان امام خمینی(ره) و دختر صدیقه خمینی است. از چنین خاندانی بعید است فرزندانی تربیت کنند که روزی کمترین خدشه به اندیشه‌ها و اعتقادات...