جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

نعلبند ایرانی

تنها بانوی نعلبند ایرانی! +تصاویر

تنها بانوی نعلبند ایرانی!  آن سال با این که کنکور هم داشتم اما وقتی پدرم علاقه‌ام را به این کار دید با پرس وجو از دوستانش، مرا به استاد سازوار که یکی از باسابقه‌ترین...