دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

نظامیان آمریکایی

جزئیات جدید از جنایت نظامی آمریکایی

با وجود گذشت چند هفته از قتل عام مردم روستایی در افغانستان به دست یک نظامی آمریکایی، هنوز پیامدهای آن ادامه دارد به طوری که امروز جزئیاتی جدید از آن جنایت هولناک...