نصب windows xp

نصب ویندوز xp بصورت خودکار فقط با یک کلیک

نصب ویندوز xp بصورت خودکار به طوری که در حین نصب سوالی از کاربر نپرسدهمانطوری که میدانید هنگامی که قصد نصب ویندوز را داشته باشید، در حین نصب لازم است سوالاتی...