چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

نشست تاجیکستان

حضور سرزده آمریکا در نشست تاجیکستان

لیک معاون وزیر خارجه آمریکا در امور کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی به ریاست هیئتی متشکل از مقامات سیاسی و کارشناسان و با هدف شرکت در کنفرانس ۲ روزه بررسی مسائل...