نشانه های فردی که قصد خودکشی دارد

خودکشی

نشانه های فردی که قصد خودکشی دارد

نشانه های خطرناک برخی از اختلال ها ناهنجاری های روانی و حتی معضلات پی در پی زندگی افراد را مستعد خودکشی می کند.نشانه هایی وجود دارند که می توانند ما را به جدی بودن...