نشانه های عشق بیمارگونه

نشانه های عشق بیمارگونه چه هستند؟

نشانه های عشق بیمارگونه چه هستند؟ اختلال‌های روانی گسترده و متفاوتند. عشق در رابطه هم همیشه از سر دوست داشتن نیست. گاهی عشق‌ و علاقه ناشی از یک اختلال روانی است....