نشانه های افسردگی

علائم افسردگی زنان جوان + روشهای درمان

علائم افسردگی زنان جوان + روشهای درمان افسردگی می تواند ناشی از استرس بوده یا حتی باعث بروز آن باشد   شاید یک شب کم خوابی باعث کاهش افسردگی روز بعد شود، ولی...

این علایم افسردگی را بشناسید

این علایم افسردگی را بشناسید اختلال افسردگی دارای نشانه‌هایی است، مانند غمگینی، بی‌خوابی، بی‌اشتهایی، بی‌حوصلگی، سردمزاجی و... . سازمان جهانی بهداشت،...

نشانه های بارز افسردگی

نشانه های بارز افسردگی   مشخصه بارز افسردگی، درد و رنج حاصل از طرد شدگی است که وجودش خودباوری انسان را به شدت تحلیل می برد در حالی که وقایع خوب فقط احساس شادمانی...